Midt i naturskønne omgivelser finder man Hald Ege Idrætscenter. Midt i mellem gamle, krogede egetræer, den gamle banestrækning fra Viborg til Herning og Hald Ege Skole finder man den selvejende institution – Hald Ege Idrætscenter - Birgittelystvej 2, 8800 Viborg.

Hallen er opført i 1986, som et resultat af et tæt samarbejde mellem alle foreninger i Hald Ege skoledistrikt og daværende Almind skoledistrikt. Hallen blev, i sin fulde størrelse, en realitet da borgerne i distriktet økonomisk bakkede op og samlede mere end kr. 1 mio. ind til projektet.

I vedtægterne står der opført at repræsentantskabet fra hallens start bestod af flg. foreninger: Ravnstrup KFUM’s Idrætsforening, Ravnsbjerg Idrætsforeing, Almind/Birgittelyst Idrætsforening, Almind Borgerforening, Dollerup Beboerforening, Finderup Borgerforening, Grundejerforeningen Birgittelyst, Hald Ege – Nonbo – Bækkelund Grundejerforening, Lysgaard Borgerforening, Ravnstrup Borgerforening, Ravnstrup KFUM og K’s Hovedafdeling, Støtteforeningen for Almind/Birgittelyst Idrætsforening, Hald Ege Ungdomsklub, Ravnstrup KFUM’s Idrætsforenings Venner og Ravnsbjergs Venner. Derudover var 2 medlemmer valgt af Viborg Kommune.

Dengang som i dag danner hallerne centrum for et aktivt forenings- og idrætsliv. Hallerne benyttes i dagtimerne af skolens ca. 600 elever og når de sidste skoleelever har forladt hallen, tager idrætsforeningerne over. Lyset i hallen slukkes typisk først ved 22 tiden.

I 2018 stod det nye Hald Ege Idrætscenter færdigt efter flere år med ideudvikling, indsamlinger og funding,  projektering og byggeri. Herefter består centeret af 2 store haller, minihal, aktivitetsrum og mødefaciliteter. 

Efter færdiggørelsen af udvidelsen af centeret har bestyrelsen arbejdet på, at der skulle etableres et fitnesscenter i Hald Ege Idrætscenters aktivitetsrum. Det lykkedes i 2020 med etablering af foreningen Hald Ege Fitness. 

I hallerne dyrkes der i øvrigt mange former for idræt – heraf kan bl.a. nævnes: håndbold, fodbold, badminton, Kørestolsrugby, bordtennis, gymnastik, Zumba, dans, leg for de mindste og en lang række arrangementer og stævner.

Hald Ege Idrætscenter daglige ledelse og drift varetages af centerlederen, som udover at forestå koordinering, aflåsning, rengøring osv. også er hallens ansigt udadtil.

Hald Ege Hallens bestyrelse er valgt af repræsentantskabet og består af 5 medlemmer: formand, næstformand, kasserer, sekretær og alm. medlem. Bestyrelsens opgave er at lede og administrere hallens drift og vedligeholdelse iht. vedtægterne. Herunder økonomi og kontakt til Viborg Kommune.